Immaterialret, herunder ophavsret og patenter

Vi bistår i stigende grad virksomheder og enkeltpersoner med varetagelse af sager om immaterialretlige spørgsmål, herunder sikring og håndhævelse af ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, patentrettigheder mv.

onlineBRAND