Advokatfirmaet Frank Iburg

Velkommen til Advokatfirmaet Frank Iburg

Vi er en landsdækkende full-service advokatvirksomhed med adresse i Aarhus og København.

Advokatfirmaet, der blev etableret i 1999 yder rådgivning til såvel virksomheder, offentlige myndigheder og private inden for langt de fleste juridiske fagområder. Advokatfirmaet er landsdækkende, og løser desuden mange opgaver internationalt.

Det er en grundlæggende del af vores målsætning samt af vort værdigrundlag til stadighed at yde rådgivning på et højt kvalitativt og etisk niveau samt, at advokatfirmaets klienter til stadighed sikres en kompetent, personlig og serviceorienteret betjening. Der tages altid udgangspunkt i klientens konkrete behov og interesser med henblik på optimal varetagelse af samme, og vi arbejder målrettet og engageret for til stadighed at præstere en topprofessionel og kvalitativ ydelse til en konkurrencedygtig pris.

Advokatfirmaets dygtige og engagerede medarbejdere er et vigtigt led i vore løbende bestræbelser på at realisere firmaets mål og værdier. Udover den viden og erfaring vi har opbygget gennem en lang årrække, ajourfører og udbygger vi kontinuerligt vores viden, gennem løbende kompetenceudvikling.

Vi kan rigtig godt lide at arbejde med mennesker, og vi er fuldt ud opmærksomme på at god kommunikation er af afgørende betydning i enhver interaktion mellem mennesker og i ethvert samarbejde. Vi har det bedst ved at være i øjenhøjde med vore klienter, og ved hvad der forventes af os.

Udover den faktuelle information om advokatfirmaet, som du kan finde er på denne hjemmeside, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger som du måtte ønske. Se vore kontaktoplysninger ovenfor under ’kontakt’.

onlineBRAND