Entrepriseret

Vi har entrepriseret som et at vore kerneområder, herunder bl.a.:

  • advokatbistand i forbindelse med forhandling om indgåelse af entreprisekontrakter
  • rådgivning omkring tvister under igangværende entrepriser/rådgivningsopgaver
  • advokatbistand i forbindelse med fejl og mangler i entrepriseforhold,
  • advokatbistand under retssager og voldgiftsager omkring entrepriseretlige forhold
  • sager omkring licitation og udbud
onlineBRAND