Ejendomsadministration

Fast ejendom hører til blandt advokatfirmaets kernekompetencer, og vi har gennem en lang årrække oparbejdet en betydelig erfaring og specialviden vedrørende stort set alle forhold omkring fast ejendom, herunder bl.a. erhvervelse/overdragelse, finansiering drift, optimering, projektudvikling samt ikke mindst ejendomsadministration.

Vi administrerer alle typer ejendomme, herunder erhvervsejendomme, beboelsesejendomme, ejerlejligheder, enfamilieshuse mv.

Vi tilbyder:

  • Professionel og effektiv administration
  • Sikkerhed for kvalitet og god service
  • Værdiskabende løsninger, herunder optimering af drift
  • Udarbejdelse af lejekontrakter til både erhverv og beboelse
  • Håndtering af lejeretlige problemstillinger, herunder indsigelser fra lejere
  • Professionel bistand i forbindelse med huslejenævns- og boligretssager

Den danske lejelovgivning er et virvar af komplekse og detaljerede regler som er under konstant udvikling. Vi navigerer hjemmevant i lejelovgivningen, og du kan trygt overlade administrationen af dine ejendomme til os.

Uanset hvilken type ejendom det drejer sig om, viser vores erfaring, at du udover at slippe for arbejdsbyrden, også typisk vil opnå en økonomisk nettogevinst qua en generel optimering af driften.

Ring os gerne op for en uforpligtende drøftelse omkring administration af din ejendom/dine ejendomme og et konkret tilbud.

onlineBRAND