Geografi

SPØRGSMÅL: Er det et problem, at jeg bor i en anden del af landet eller i udlandet?

SVAR: NEJ, på ingen måde. Vi er landsdækkende, og behandler løbende sager for klienter over hele Danmark samt for udenlandske klienter. Langt størsteparten af kontakten med vore klienter foregår via telefon og mail, og når der er behov for et møde aftaler vi selvfølgelig et sådant, i hvilken forbindelse vi også gerne kommer til dig.

SPØRGSMÅL: Er det et problem, at jeg skal købe en ejendom der er beliggende i en anden del af landet eller i udlandet?

SVAR: NEJ, på ingen måde. I ejendomshandler er det ikke sædvanligt, at advokaten fysisk besigtiger ejendommen, hvorfor advokaten ikke behøver være lokal. Vi ekspederer dagligt ejendomshandler over hele landet, og da underskrivelse af dokumenter samt tinglysning nu om dage foregår digitalt via Nem ID, er der kun undtagelsesvis behov for møder i ejendomshandler. Skulle et møde undtagelsesvis være påkrævet kommer vi selvfølgelig gerne til dig.

SPØRGSMÅL: Er det et problem, at min retssag foregår i en anden del af landet?

SVAR: NEJ. De fleste retssager skal anlægges der hvor den sagsøgte bor eller driver forretning, hvorfor vi, som den mest naturlige ting, løbende giver møde og fører sager i alle landets retskredse

onlineBRAND